Biserica cu Hramul ,,Sfântul Ilie'' Brădeni

Picture


            Biserica Ortodoxă Română cu hramul ,,Sfântul Ilie'',este aşezată în parte de nord-est a judeţului Sibiu,mărginindu-se cu judeţul Mureş şi Braşov,la 22 de kilometri de oraşul Sighişoara,la 22 de kilometri de oraşul Agnita şi la 35 de kilometri de oraşul Făgăraş.
            Comuna Brădeni este aşezată pe un râu al Văii Hârtibaciului înconjurată din toate părţile de dealuri acoperite cu păduri de carpen,ştejar,fag şi brazi.În afară de aceste păduri,printre ele,dealurile sunt folosite pentru agricultură şi păşunat.În documentele vechi din anul 1349 este amintită comuna sub numele Hegun conform Istoriei României G.Transilvania Volumul III.În anul 1427,regele Ungariei îi conferă dreptul ,,Opium Taro'' dar nu pentru mult timp din cauza cetăţii Sighişoara,foarte nemulţumită de acestă decizie.După aceea apare cu numele de Thegny conform Istoriei României volumul III iar mai târziu cu numele de Hendorf şi în limba maghiară de Hegen.
             Numele de Hendorf este păstrat până în anul 1964 când conform decretului nr.719 din 18 decembrie apare cu numele de Brădeni(nume ales datorită unei păduri de brad aflată în apropiere).
             Biserica cu hramul ,,Sfântul Ilie'' a fost construită în anul 1824.După tradiţie în comuna Brădeni a existat o biserică de lemn aflată pe un deal din apropiere,care a fost demolată iar materialul valorificat.Biserica actuală,este zidită din piatră,cărămidă,lemn şi acoperită cu ţiglă având formă de navă,lungă de 22 de metri,lată de 7 metri,în stil ardelenesc transilvănean,cu turn clopotniţă,înalt de 17 metri şi lat de 5 metri.Plafonul este compus din 4 bolţi semicirculare din cărămidă.Iconostasul este din zid,pardoseala din scâdură de brad bine întreţinută.Lucrările s-au făcut din contribuţia credincioşilor iar nume de ctitori sau donatori nu se cunosc.
             În anul 1882 sub preotul Nicolae Dobre s-a reparat biserica legându-se de jur împrejur cu fier.în anii 1970-1975 în urma inundaţiilor din aceea perioadă,când apa a avut o înălţime de aproximativ 1 metru în interiorul bisericii,acesta a suferit noi reparaţii sub preotul Emil Vlad.Alte reparaţii au mai avut loc în anii 1980-1981 sub preotul Traian Mehedinţu,apoi în 2004 sub preotul Marius Aldea,când s-a retencuit din nou exteriorul bisericii.
              Din anul 2006 sub preotul Lazăr Nicu,s-au început lucrările de pictură în tehnica fresco,biserica nemaifiind niciodată pictată,lucrări încheiate în anul 2007,iar icostasul a fost abia în anul 2009 pictat.
              În anul 2009 s-au înlocuit stranele din biserică,cu unele noi realizate din lemn de stejar,iar pardoseala a fost înlocuită cu una nouă din lemn de brad.Tot atunci,s-a schimbat si mobilierul din interiorul lăcaşului,iar pe iconostas a fost pusă o cruce pictată.
              În data de 5 decembrie 2009,Altarul Bisericii a fost sfinţit de către Î.P.S Laurenţiu Streza,Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului,biserica nefiind sfinţită până atunci şi nici un arhiereu care să fi slujit în ea.
             Biserica are 2 clopote,unul din Sighişoara,celălalt de la Bucureşti.
            Dintre preoţii care au slujit în parohia Brădeni,avem informaţii numai din anii 1855 şi până în prezent.Aceştia sunt:
1.Ioan Dobre 1855-1869                                  2.Vasile Sandru 1870
3.Nicolae Căpriţă 1871-1873                            4.Nicolae Dobre 1874-1912
5.Andrei Moldovan 1913-1915                        6.Nicolae Enciu 1916
7.Nicolae Cristea 1917                                    8.Andrei Moldovan1918-1922
9.Chirion Muntean 1923                                 10.Nicolae Moldovan 1924
11.Ilarion Enciu 1925-1931                             12.Chirion Muntean 1932-1933
13.Laurenţiu Boca 1934                                  14.Gheorghe Tohănean 1935-1952
15.Gheorghe Dumitrescu 1953-1960              16.Emil Vlad 1960-1978
17.Traian Mehedinţu 1978-1986                     18.Dragoman Nicolae 1986-1995
19.Dorin Gavrilescu 1995-2000                      20.Marius Aldea 2000-2005
21.Nicu Lazăr 2006 până în prezent

Trebuie amintit faptul ca Pr.Andrei Moldovan va ajuge Episcop al românilor ortodocşi din Statele Unite ale Americii.