Picture
,,Cel ce a fost înger în trup temeiul proorocilor,al doilea mergător înaintea venirii lui Hristos Ilie,slăvitul care a trimis de sus lui Elisei har,bolile alungă şi pe cei leproşi curăţeşte,pentru aceasta şi celor ce-l cinstesc le izvorăşte tămăduiri’’.(Troparul Sfântului Prorooc Ilie Tesviteanul)


 

Bucurie şi emoţie pentru Parohia Brădeni în ajunul Sărbătorii Sfântului Nicolae          Ziua de 5 decembrie va rămâne în istoria satului Brădeni,ca o zi memorabilă datorită faptului că,atunci biserica cu hramul ,,Sfântul Ilie’’a primit în altarul ei binecuvântarea Bunului Dumnezeu prin Sfintele Moaşte depuse în interiorul ei.
              Biserica a fost construită în anul 1824 de credincioşii parohiei Brădeni,ca ofrandă adusă lui Dumnezeu pentru toată binefacerea revărsată asupra lor,biserica a fost construită din cărămidă şi piatră,în stilul transilvănean în formă de navă având patru bolţi din cărămidă,cu un turn clopotniţă ridicat pe pridvor.Lăcaşul a fost ridicat prin jertfelnicia credincioşilor,iar nume de ctitori nu se cunosc şi nici mărturii că ar fi fost sfinţită vreodată.
           În decursul timpului s-au executat numeroase lucrări de renovare şi înfrumuseţare a bisericii.Mai cu seamă între anii 2006-2009,prin grija preotului paroh,prin jertfelnicia enoriaşilor şi cu ajutorul binefăcătorilor s-a schimbat duşumeaua,s-au schimbat strănile vechi cu unele noi din lemn de ştejar,s-a executat o alee betonată până la biserică.Dar cea mai de seamă realizare a fost împodobirea locaşului cu o frumoasă pictură în frescă (biserica nemaifiind pictată niciodată până atunci).
               Aşa cum reiese şi din hrisovul depus în Sfânta Masă :,, S-a sfinţit,prin punere de sfinte moaşte,altarul bisricii cu hramul ,,Sfântul Prorooc Ilie Tesviteanul’’din parohia Brădeni,Protopopiatul Agnita,Judeţul Sibiu,de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Laurenţiu Streza,Arhiepiscopul Sibiului şi Mitopolitul Ardealului,înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi,în anul 7518 de la zidirea lumii,iar la naşterea după Trup a lui Dumnezeu Cuvântul anul 2009,luna decembrie,ziua 5,paroh fiind Pr.Nicu Lazăr…’’,la slujba de sfinţire a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Dr.Laurenţiu Streza,Arhiepiscopul Sibiului şi Mitopolitul Ardealului (fiind primul ierarh care a slujit o Liturghie Arhierească în Biserica din Brădeni),Preoţii: Pr.Protopop Ioan Jurca (protopop de Agnita),Pr.Ioan Scutea (Retiş),Pr.Nicolae Piroş (Bârghiş),Pr.Traian Mehedinţiu(Nemşa),Pr.Ciprian Constantin (Netuş) ,Pr.Adrian Moldovan(Movile),Pr.Sergiu Moga(Roşia) şi Pr.Nicu Lazăr (paroh Brădeni);Diaconii:Arhidiacon Gabriel Dumbravă şi Arhidiacon Ioan Ciocan,înalte oficialităţi :D-nul Deputat Ioan Cindrea şi D-nul Primar Aurel Dobre,numeroşi credincioşi din sat sau veniţi din alte localităţi.
              La sfârşitul slujbei Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părintele Dr.Laurenţiu Streza,Arhiepiscopul Sibiului şi Mitopolitul Ardealului a acordat câteva dinstincţii unor persoane mai înseminate care au avut un aport mai important la realizarea lucrărilor din biserică :
Pr.Paroh Nicu Lazăr a fost hirotesit la rangul de sachelar
Consiliul Parohial şi Comitetul Parohial
D-nul Primar Aurel Dobre şi Consiliul Local Brădeni
D-nul Gheorghe Drăgan
D-nei Dr.Maria Tibacu
D-nul Zaharie Piroş
D-nul Ioan Braga
               Noi sperăm ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare şi să ne ajute să continuăm lucrările începute sau prevăzute şi ne bucurăm că Ne-a învrednicit pe noi păcătoşii să vedem şi să simţim la aniversarea de 185 de ani de la construcţia bisericii că avem şi mai mai mult apropierea lui Dumnezeu faţă de noi prin sfinţirea adusă Sfântului Altar a Locaşului nostru.Amin!

 

Pr.Nicu Lazăr
Paroh Brădeni

Vă mulţumim că aţi ales să intraţi pe site-ul nostru şi sperăm din toată inima că nu v-am supărat cu nimic!

Orice sugestie,sfat sau reproş îl primim cu căldură şi iubire iar dacă aveţi ceva timp ne puteţi scrie câteva cuvinte în spaţiile de mai jos!Vă mai aşteptăm!Pace tuturor!

    Title Text.