Preot Paroh Pr.Lazăr Nicu
Epitrop I  Paripaş Eugen
Epitrop II Moga Grigore
                           
                                 Consiliul Parohial

 Dobre Aurel                                               Udroiu Constantin
 Boholţ Florin                                              Varodi Nicolae
 Braga Ilie                                                   Lăcătuş Petru
 Sbârcea Ioan                                             Mailat Alexandru
 Braga Marius
                                              Călbează Vasile                    


                               Comitetul Doamnelor

Paripaş Cecilia                                             Ticuşan Elena
Dr.Tibacu Maria                                           Moga Cristina
Braga Otilia                                                 Faur Livia
Braga Rozalia                                              Enciu Dorina
Varodi Elena                                               Teuschlander Claudia
Niţu Ana                                                      Grecu Maria
 Jiman Ana                                                   Silaghi Eugenia
Ciurar Marcela                                              Braga Florina
Lemnaru Niculina                                          Dobre Maria
Nicoară Liliana                                              Călbează Felicia


Pr.Lazăr Nicu 
                 

                   Preoţia este taina prin care cei anume pregătiţi primesc, prin punerea mîinilor şi prin rugăciunea arhiereului(Episcop,Mitropolit sau Patriarh), puterea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, de a sfinţi prin Sfintele Taine, şi de a conduce pe credincioşi la mântuire. Preoţia deci se exprimă prin cele trei puteri sau misiuni: învăţătorească, sfinţitoare şi conducatoare sau jurisdicţională. Acesta este cadrul întreitei activităţi în care preotul îşi desfaşoară misiunea sa în parohie. Puterea învăţătorească a fost dată de Mântuitorul odată cu cea sfinţitoare, prin cuvintele:,,Mergând învăţati toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfintului Duh''(Matei 28, 19).,,Aşa să ne socotească pe noi omul,ca nişte slujitori ai lui Hristos şi săvârşitori ai Tainelor lui Hristos''(I.Cor. 4,1).,,Cel ce vă ascultă pe voi,pe Mine mă ascultă şi cel ce se leapădă de voi,de Mine se leapădă''(Lc. 10,16). 

Picture
 

                          Pr.Lazăr Nicu s-a născut în data de 17 decembrie 1982 în localitatea Braşov,judeţul Braşov,din părinţii Nicu şi Eugenia.Şi-a început studiile la Şcoala Generală Nr.27,unde a absolvit clasele I-VIII în anul 1997.În acelaşi an se înscrie la ,,Şcoala Normală Andrei Mureşanu'',devenit între timp Liceul ,,Andrei Mureşanu''la secţia real,matematică-fizică,pe care îl absolveşte în anul 2001.Purtat de dorinţa de ai slujii Bunului Dumnezeu,se înscrie în toamna anului 2001 la Facultatea de Teologie ,,Andrei Şaguna''la secţia teologie-istorie,secţie pe care apoi o va părăsii.În urma susţinerii examenului de diferenţă,în anul III de facultate se transferă la secţia Pastorală,pe care o va absolvii în anul 2005,devenind licenţiat în teologie-pastorală.În luna august 2005 susţine examenul de capacitate preoţească pe care îl promovează,iar în data de 17 decembrie 2005 Bunul Dumnezeu Îl cheamă pentru Ai sluji.A fost hirotonit diacon şi preot în data de 26-27 decembrie 2005 de către Î.P.S Laurenţiu Streza ,Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului,în localitatea Hărman pe baza parohiei Brădeni,protopopiatul Agnita,Judeţul Sibiu.La acestă dată este încă slujitorul acestei parohii.
                           Bunul Dumnezeu a rânduit ca în data de 5 martie 2005 să îşi unescă destinele cu tânăra Tobias Elena Bianca,în urma căreia la data de 7 noiembrie 2006 s-a născut baiatul lor Lazăr Nicu Gabriel.